Κοινό Και Ομιλητές Σε Μια Συζήτηση Για Το Ύψιστο Δικαίωμα Του Ανθρώπου Στην Υγεία Και Τις Προκλήσεις Μετά Την Πανδημία

Κοινό Και Ομιλητές Σε Μια Συζήτηση Για Το Ύψιστο Δικαίωμα Του Ανθρώπου Στην Υγεία Και Τις Προκλήσεις Μετά Την Πανδημία Για παράδειγμα, η παρουσία μιας χρόνιας νόσου μπορεί να επιφορτίζει με στρες το άτομο και μακροπρόθεσμα να επηρεάσει την ψυχική